Catalogus 1908 Société anonyme de la fabrique Gambier

Lith. La Champagne Chalons & Marne

Kennelijk was er vrij snel na het uitbrengen van het supplement van 1905 behoefte aan een meer handzame eigentijdse catalogus. De lay-out van deze catalogus is anders dan de catalogi die we hiervoor zagen. De voorzijde van de catalogus in opvallend oranje wordt gebruikt om de importantie van het bedrijf aan te geven. Er staat aangegeven dat de dagelijkse productie van pijpen op dat moment 30.000 stuks was en dat er 2500 modellen beschikbaar waren.

De eerste twee bladzijden worden gebruikt om aan te geven welke groepen van pijpen te vinden zijn in de catalogus, en om de verpakkings- en transportkosten toe te lichten binnen Frankrijk met behulp van een afstandentabel.

Binnen een art-nouveau omlijsting in bruin drukwerk worden de pijpen gegroepeerd afgebeeld op een blauwe ondergrond. Rangschikking in waaiervorm wordt afgewisseld met rijtjes horizontaal afgebeelde pijpen. Totaal 8 bladzijden worden gebruikt om de pijpen af te beelden. Prijzen en omschrijving van de afgebeelde pijpen vinden we op aparte bladzijden naast de afbeeldingen. Eén bladzijde wordt gebruikt om Noël pijpen af te beelden. De achterzijde van deze catalogus wordt gebruikt om reclame te maken voor tegels uit de aardewerkfabriek van Gambier. Wat opvalt in dit boekwerkje is dat veel pijpen geëmailleerd afgebeeld worden. Dit is vooral goed te zien bij de figurale manchetkoppen. Veel nieuwe modellen komen we niet tegen in deze catalogus. Een groep figurale sigarettenpijpjes is aan het assortiment toegevoegd. Verder zien we bij de met nikkelen bus gemonteerde pijpen een aantal nieuwe modellen waaronder de nummers 2026 en 2027, gladde néogènes met op de voorzijde van de ketel een medaillon welke voorzien kon worden met een reclamedrukwerk op verzoek. Ook de bekende “Souvenir de Bruxelles” (2019) en de brullende “Lion” (2028) zijn nieuw. In de nomenclatuur op bladzijde 17 wordt een bijzondere Jacob vermeld. Het om nummer 2018, een gemonteerde Jacob gebaseerd op het met manchet uigevoerde model 1048. Deze zeer schaarse Jacob is helaas niet afgebeeld. Bij de manchetpijpen zien we 4 mooie Hongroise modellen (2014 t/m 2017) die  lijken op de nrs. 205 en 206 uit de catalogus van 1840. Verder zijn het vooral de modellen van weleer die de boventoon voeren.

Dit is de laatste catalogus van Gambier waarin getracht wordt zo uitvoerig mogelijk het modellen assortiment te tonen. De al teruglopende pijpenproductie komt bijna volledig stil te liggen in de Eerste Wereldoorlog waarbij het grootste deel van de pijpenfabriek door de bezetter gebruikt wordt als militair hospitaal. Na de oorlogsjaren is er te weinig geld om het bedrijf een nieuwe impuls te geven en loopt de productie is snel tempo terug. Uit deze laatste fase van het eens zo wereldberoemde bedrijf is alleen nog een reclameaffiche bekend waarover hieronder meer.

View the catalog