Digitale catalogus

Digitale catalogus der Gambier pijpen 1840 – 1926 Update mei 2020 nu beschikbaar!

Bekijk de catalogus

Digitale catalogus der gambier pijpen button

Het idee om een overzichtscatalogus te maken waarin zoveel mogelijk verschillende Gambier modellen getoond worden is ontstaan toen ik bezig was om mijn privé collectie onder te brengen in een bestand. In dit bestand werden foto’s getoond van de pijpen aangevuld met tekst waarin allerlei wetenswaardigheden stonden die bij mij op dat moment bekend waren. Zo gaf ik o.a. aan in welke catalogi de pijpen getoond werden, wat de afmetingen van de pijpen waren en wat interessant was om te vermelden over het ontwerp of de uitgebeelde persoon op de pijp.

Bij het vergaren van gegevens werden vaak twee eerder verschenen werken geraadpleegd waarin al een opzet gemaakt was om het modellenoverzicht van Gambier te catalogiseren.                                                              Klik op de digitale catalogus om te openen.

klik_hand_internet Clique pour voir le catalogue en Français

Dit was de ‘nomenclature des pipes Gambier’ die gepubliceerd is in het boek “Les pipes en terre Française” van Jean Leo uit 1971 en “Les pipes en terre de Gambier” tome 1 t/m 4 van Francis van Parys. Jean Leo heeft bij het samenstellen van zijn lijst gebruik gemaakt van de catalogi uit 1894 en 1905. Francis van Parys heeft in vier delen thematisch de modellen van Gambier beschreven en getoond aan de hand van tekeningen of kopieën van foto’s. Hij vermeldt dat hij gebruik gemaakt heeft van een aantal catalogi die op dat moment gedateerd zijn met: 1868, supplement 1871 en 1875, 1880, 1894, 1908, 1910 en 1920. Verder heeft hij gebruik gemaakt van de inventarisatielijst van het Gambier magazijn te Parijs uit 1858.Tijdens het raadplegen van deze overzichten ontstond bij mij het uiteindelijke idee om iedere bekende Gambier pijp in een digitaal bestand te tonen voorzien van alle bekende informatie. De mogelijkheden om digitaal afbeeldingen of scans uit catalogi in te voegen konden bij het verschijnen van eerder genoemde publicaties nog niet gebruikt worden maar gaven mij de mogelijkheid om kwalitatief mooie afbeeldingen te tonen.

Mijn wens bestond om van ieder Gambier model een foto te hebben en deze in te voegen in de lijst. Dit doel kan helaas nooit volledig bereikt worden door de zeldzaamheid van vooral de vroege Gambier pijpen. Om een zo volledig mogelijk fotobestand te krijgen heb ik in de periode 2003 tot 2009 zoveel mogelijk pijpenverzamelaars bezocht in Europa en de Gambier pijpen uit hun collecties gefotografeerd. De medewerking die ik daarbij kreeg was bijzonder groot en zonder al deze enthousiaste collectioneurs was het onmogelijk geweest om deze lijst op te zetten.

De volgende personen wil ik in het bijzonder noemen:

Don Duco die mij bij het maken van de omschrijvingen van pijpen erg heeft geholpen door zijn omschrijvingen in het ‘Modellenbestand Pijpenkabinet 1978’ beschikbaar te stellen.

Arjan de Haan die me heeft geholpen met het opzetten van de website en het maken van de prachtige flippingbooks.

Francis van Parys die vele uren heeft gestoken in het maken van de Franse vertaling van de catalogus.

Veel dank voor de zeer prettige medewerking van de volgende verzamelaars met voor hun namen de afkortingen zoals die gebruikt zijn in de catalogus:

FM Fabrice Messin GK Gilles Kleiber
RS Ruud Stam EK Ewout Korpershoek
RdH Ron de Haan † FR Francis Rappe
GD Guy Declef    † PK Amsterdam Pipe Museum
JPG J. P. Gres RG Richard Gailliet   †
MR Michiel Rutten MJ Maurice Japin
PS Philippe Severin AD Alain Demoly   †
JB James Beadle FvP Francis van Parys
 MD Martin Davidson  DH  David Higgins

Ook ik heb uiteraard gebruik gemaakt van de vele verschillende catalogi die bewaard zijn gebleven van Gambier. Ze geven geen compleet beeld, maar wel een breed overzicht van een vrij lange productieperiode. Over de datering van de bekende Gambier catalogi is in sommige gevallen discussie geweest. Ik zal per catalogus in het kort de bijzonderheden der catalogi toelichten.

Maten

Om een indruk te geven van de formaten van de pijpen in de catalogus is er voor gekozen de lengte van de steel en de hoogte van de ketel te vermelden. Wanneer er een foto beschikbaar is van een pijp dan zal in bijna alle gevallen de pijp gemeten zijn en kloppen de afmetingen tot op de mm. Wanneer het niet mogelijk was om een pijp te fotograferen maar er een scan uit een catalogus te zien is zijn de maten zo goed mogelijk ingeschat aan de hand van de afbeelding in de catalogus.

De lengte van de steel van de pijpen is gemeten vanaf de steelaanzet bij de ketel tot en met het mondstuk in geval van een steelpijp en tot en met de rand van het manchet in geval van een manchetkop. Bij de pijpen die gemonteerd werden met een roer van hout of caoutchouc is de aangegeven lengte van de steel exclusief roer.

De lengte van de steel

Catalogus der Gambier pijpen 1840 – 1920

De lengte van de steel van de pijpen is gemeten vanaf de steelaanzet bij de ketel tot en met het mondstuk in geval van een steelpijp en tot en met de rand van het manchet in geval van een manchetkop. Bij de pijpen die gemonteerd werden met een roer van hout of caoutchouc is de aangegeven lengte van de steel exclusief roer.

De hoogte van de ketel

Catalogus der Gambier pijpen 1840 – 1920

De hoogte van de ketel is gemeten vanaf de bovenrand van de ketel tot en met de onderzijde van de ketel. In geval van pijpen met een hiel is deze niet meegerekend in de hoogtemaat van de ketel.