Catalogus 1840 ‘Hasslauer & L. Fiolet Successeurs de Gambier’

De oudst bekende catalogus van Gambier. Datering ongeveer 1840 gezien de vermeldingen van deelneming van het bedrijf aan exposities in 1839. Er staan in deze catalogus 287 pijpen afgebeeld die verdeeld zijn in 11 series steelpijpen en 6 series manchetpijpen. Het hoogste vormnummer is 455. Deze catalogus stamt uit de periode waarbij de gladde “Hollandaises” nog steeds een belangrijke plaats innemen maar geleidelijk verdrongen gaan worden door geheel figurale pijpen. Er is nog een grote hoeveelheid gladde steelpijpen leverbaar maar de figurale manchetpijpen nemen al een belangrijke plaats in. De figurale steelpijpen wijken nog wel af van de latere “fantaisies”. Het zijn overwegend gezichtpijpen met een aanzienlijke steellengte van ongeveer 25,5cm en een afgesneden steeleind. De latere figurale steelpijpen die in de catalogus van 1868 “fantaisies” genoemd worden hebben kortere stelen (rond de 12cm) en een knoopmondstuk. Dat een knoopmondstuk rond 1840 nog een uitzondering was blijkt uit de aparte vermelding van drie modellen met een steeleind “à bouton”. (40bis, 41bis en 200) Een aparte groep wordt gevormd door de “Têtes de pipes en terre rouge de Constantinople”. Deze groep bestaat uit een aantal Hongroises en een aantal modellen gebaseerd op de Turkse tsjiboek. Deze groep zien we in de latere catalogi, met uitzondering van 1908, niet meer terug. In de catalogus van 1908 zien we een drietal Hongroise modellen (2014, 2015 en 2016) afgebeeld die lijken op de nummers 205 en 206 uit de catalogus van 1840. collectie David Higgins

View the catalog